Op donderdagmiddag 19 april organiseert het KOBV een uniek event bij de MBO vakschool van kennispartner Nimeto Utrecht.

Deze themamiddag zal geheel in het teken staan van beheer en onderhoud van monumentaal vastgoed. Uiteraard zal er uitvoerig bij de restauratie worden stil gestaan, maar ook herbestemming wordt toegelicht. Deze unieke bijeenkomst bij Nimeto zelf zal in het teken staan van ‘kom in de klas’. Dat betekent: ‘Werken aan gebouwen met een verleden’ en ‘Geef de toekomst een verleden’ met actieve deelname van de leerlingen van de opleiding Specialist Restauratie en Decoratie middels masterclasses en demonstraties in de school zelf.

Na een tweetal inleidingen door experts uit de restauratie wereld, Roel Maas, directeur van restauratiebedrijf Nico de Bont BV (TBI) en Bastiaan van de Kraats, erkend restauratiearchitect van Bureau 1meter98 BV uit Amsterdam zal de Nimeto school centraal staan in het 2e gedeelte van de middag:

Locatie

De unieke gelegenheid om met o.a. de leerlingen van de opleiding specialist restauratie en decoratie van Nimeto in de praktijkklas in gesprek te gaan en de speciale technieken te bekijken die in restauraties herbestemming en onderhoud toegepast worden. Het volgen van een aantal korte masterclasses of een demo presentatie. Tevens is er een rondleiding door de  vakschool samen met de leerlingen – stagiairs en docenten. Dit biedt de mogelijkheid  om in gesprek te gaan met de leerlingen en docenten hoe ze de opleiding en stages ervaren in de praktijk.

Adres: Smijerslaan 2 te Utrecht. Parkeren kan bij de school! Tijdig aanmelden is gewenst en kan via mail: info@kobv.nl.

Programma

Vanaf 12:30 Ontvangst bij Nimeto met quick lunch

13:30 Opening en introductie door dagvoorzitter Carlo Muller

13:35 Welkomstwoord door Marcel van der Borden, Manager Vakopleidingen van Nimeto Utrecht

13:40-14:10 Een tweetal inleidingen door het duo Roel Maas en Bastiaan van de Kraats over het thema beheer en onderhoud/restauratie van bestaand vastgoed met focus op praktijkervaringen

14:10-14:25 Vragenronde met de zaal

14:35 – 16:30 Rondleiding en masterclasses/demonstraties op Nimeto

16:30 -17:30 Einde rondleidingen en afsluiting met hapje en drankje

 

Masterclasses “Kom bij ons in de klas” met:

  • Aannemingsbedrijf Nico de Bont: Gerealiseerde projecten – ontwikkeling – herbestemming. www.nicodebont.nl
  • Orly Endevoets: Gevel technieken – funderingstechnieken- voeg en metselwerken. www.orlyenendevoets.nl
  • Verhoeven Vastgoedverbeteraars: Restauratie schilderwerken – authentieke technieken, bemarmeren. www.verhoeven-vv.nl
  • Alex Luigjes glazenier: Restauratie glas in lood –kunstopdrachten. www.alexluigjes.nl
  • Restauratie stukadoor – Samenwerkingsverband  Stuc werk & Leren- NOA- KoningWillem 1 college
  • Demo Henk van Gils : Meester Restauratiestucadoor. www.stucadoorsbedrijfhenkvangils.nl

En deze kennispartners presenteren zich:

  • Nimeto Utrecht: bezoek Nimeto museum
  • Van der Velden Rioleringsbeheer: technieken en renovatie van riolering leidingstelsel. Zonder te slopen en te graven – Renosysteem.  www.vandervelden.com
  • Remmers Bouwchemie (bouwbescherming): Leverancier producten voor restauratie. www.remmersbouwchemie.nl

Deze partijen hebben reeds allemaal toegezegd hun medewerking te zullen verlenen!

Sprekers

Roel Maas is Directeur aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. Nico de Bont is al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. Met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste technieken werken onze medewerkers dagelijks aan een grote variëteit aan historische werken. Door continue ontwikkeling creëren wij duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst.
Roel is bestuurslid van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven.

Bastiaan van de Kraats is architect-directeur van 1meter98 B.V., een erkend restauratie-architectenbureau gevestigd in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het bureau bestaat nu precies tien jaar en heeft vanaf het prille begin,  grote herbestemmingen en restauraties van Rijksmonumenten gerealiseerd. In 2008 met de herbestemming van de Cereolfabriek tot MFa te Utrecht, in 2011 met de restauratie van klooster ’t Withof te Etten-Leur en in 2014 met de gebruiksverbetering van Paushuize te Utrecht voor de provincie Utrecht. Op dit moment is het bureau bezig met de herbestemming van de Rijksmonumentale Centrale Markthal op het foodcenter in Amsterdam West (17.000 m2) en met de herbestemming van de Chassékazerne in Breda in combinatie met Synchroon, met een mix aan functies.

Bastiaan van de Kraats is als gastdocent Building Technology / Heritage betrokken bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, heeft zitting in het bestuur van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) én in het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Museum

De Nimeto vakschool heeft in de kelder van het gebouw een museum met oude schildersgereedschappen en attributen. In het museum is een ingerichte werkplaats anno 1900. De collectie is ontstaan door schenking van oud-docenten en bedrijven. De school bestaat ruim 90 jaar en mede daardoor is de collectie redelijk compleet en misschien wel de meest uitgebreide op dit gebied van Nederland. Een bezoek aan het museum maakt onderdeel uit van de rondleiding!

Meer informatie en beeldmateriaal vindt u op de officiële website van het museum van Nimeto Utrecht.

 

Powered by: