Het Kenniscentrum voor Onderhoud en Beheer van Vastgoed, KOBV organiseert op 5 september 2016 te Almere de kennisbijeenkomst over risico-management. In samenwerking met sprekers van de KOBV kennispartners Meeùs Verzekeringen en Dolmans Calamiteitendiensten wordt er een interessante middag gehouden over de risico’s en calamiteiten bij (beheer en onderhoud) van vastgoed. Zij zullen uitleggen dat riskmanagement vooruitkijken is, zowel in het verzekeren en voorkomen van risico’s als in het verhelpen en oplossen van calamiteiten.

Programma
15:00 Ontvangst in het Kenniscentrum KOBV
15:15 Randy Heijnen, Meeùs Vastgoed
15:45 Rob Meershoek, Dolmans Calamiteiten Diensten
16:15 Pauze
16:30 Richard Beldman en Henk van de Beek, Meeùs Bouw & Infra
17:00 Borrel

Sprekers

Randy Heijnen
Randy Heijnen is adviseur bij Meeùs Vastgoedverzekeringen. Hij vertelt u meer over specifieke risico’s die gelden voor vastgoedeigenaren, of dit nu gemeentes zijn, corporaties of beleggers. Denk aan het risico van buitenopslag, leegstaande panden of het gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming. Hoe gaat u om met de bepalingen die hiervoor gelden in de verzekeringsmarkt?

 

Rob MeershoekRob Meershoek, algemeen directeur van Dolmans Calamiteiten Diensten, geeft ons inzicht in wat er op u af komt in geval van een calamiteit. Waar dient u allemaal rekening mee te houden? En nog belangrijker: bent u zich bewust van de te nemen vervolgstappen?

 

Richard BeldmanHenk Van de Beek 2Henk van de Beek en Richard Beldman zijn adviseurs bij Meeùs Bouw & Infra. Zij adviseren bouw- en infrabedrijven over de risico’s binnen de branche, preventie en specifieke verzekeringsoplossingen. Zij gaan dieper in op contractmanagement bij (her)ontwikkeling. Gezien vanuit het perspectief van de aannemer, de ontwikkelaar en de exploitant.

 

Een uitnodiging voor aanmelding zult u spoedig ontvangen, maar een mail sturen naar info@kobv.nl voor deelname is ook mogelijk.

U bent van harte welkom op 5 september. De riskmanagement sessie kunt u gratis bijwonen dankzij ondersteuning door de KOBV kennispartners Meeùs Verzekeringen en Dolmans Calamiteitendiensten.