Ron Sierink, inkoper bij woningcorporatie Mitros en lid van het NEVI, nam de aanwezige kennispartners en genodigden mee in een vurig en waardevol pleidooi voor Best Value Procurement. Sierink, inmiddels ruim 9 jaar werkzaam bij Mitros heeft in die jaren het inkoopbeleid van Mitros geprofessionaliseerd. In zijn zoektocht naar een methode om de hoogste waarde tegen de laagste prijs te verkrijgen met oog op de risicobeheersing en het uitdagen van de markt op kansen kwam hij uit bij BVP, ook wel vertaald met prestatie-inkoop. Bij Mitros succesvol toegepast op de grote renovatie- en onderhoudsprojecten.

Mitros hanteert als kernwaarden bij professionele inkoop Rechtmatigheid, Doelmatigheid en Proportionaliteit. Daarmee is de afdeling inkoop geen eiland, maar draagt het bij aan de doelstellingen en missie van de corporatie. Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het coördinatiemodel en vanuit oogpunt van transparantie en duidelijkheid op de website van Mitros te vinden (link naar website Mitros).

Ron gaat via het coördinatiemodel, het aanbestedingsproces en de weeffouten in het traditionele bouwproces (scheiding tussen denkers en doeners) en de crisis naar het model van BVP. Hij geeft een toelichting op de filosofie van Best Value Procurement.

IMG_2493Sierink: ‘Het is als het beklimmen van de berg K2. Hoe selecteer je de juiste gids? Hoe vind ik de echte expert.

 

 

Bij BVP staat niet de prijs maar de meetbare prestatie van de marktpartijen centraal, met de focus op de hoogste waarde tegen de laagste prijs met de juiste risicobeheersing en het uitdagen op kansen. Hij schetst de 4 fases van BVP en het selectieproces in 6 stappen: Van de lage presteerders en veel concurrerende bedrijven naar de hoge presteerders en tenslotte de contractering van de beste partij.IMG_2495

De voordelen en resultaten van BVP zijn:

  • Een efficiënt en rechtmatig inkoopproces
  • Meeste waarde tegen de laagste prijs
  • weinig faalkosten
  • samenwerkende teams scoren goed
  • Echte interviews met huurders en een actieve rol van bewoners

 

Met BVP gaat het sneller, slimmer, beter, completer, binnen budget en met echte betrokkenheid. Kortom Echte ketensamenwerking.

Na nog enkele tips en trucs te hebben gegeven sluit Ron de zeer interactieve middag af met 2 tegeltjeswijsheden. (De tweede presentatie is gelet op de uitgelopen tijden doorgeschoven naar later in het jaar).

BVP 2BVP 1

 

 

 

 

Aansluitend hebben de aanwezigen van een vakantieborrel en heerlijke barbecue genoten. De volgende bijeenkomst is op 5 september over Riskmanagement door Meeùs Verzekeringen en Dolmans calamiteitendiensten.

Fijne vakantie!