Seminar 14 mei 2019 goed bezocht

Onder het historische watervliegtuig de Dornier hebben we op 14 mei jl. hebben we een seminar georganiseerd over Building Management in het nationaal Militair Museum te Soesterberg. Het KOBV organiseerde dit seminar in nauwe samenwerking met kennispartner Flexim Netherlands en met Heijmans.

We zijn daarbij te gast op een unieke locatie, het Nationaal Militair Museum, de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans die dit gebouw hebben gebouwd in 2012 en het  onderhouden en beheren tot 2039. Een unieke vorm van Building Management. Na de drie interessante sprekers was er ook nog een rondleiding door het museum kon men vrij rond kijken in het museum of de speciale tentoonstelling ‘Als de Russen komen’ bekijken. We hebben afgesloten met een borrel in het F!6 theater.

Inleiders

Het seminar stond in het teken van Building Management, hoe creëren we een veilige en gezonde werkomgeving? Vragen als ‘Hoe kunnen we als gebouwbeheerder een bijdrage leveren aan een gezonde
(werk)omgeving?’ en “Welke verantwoordelijkheid willen en kunnen we hierin nemen?” En “In hoeverre sluit de wet- & regelgeving m.b.t. gebouw gebonden installaties hierbij aan?” stonden centraal bij de 3 veelzijdige en afwisselende inleiders.

Borging wet- en regelgeving van gebouwen

De eerste spreker was Bas von Pickartz van Flexim Netherlands. Hij nam ons mee in een kennissessie over gebouwgebonden wet- en regelgeving en de borging daarvan. Vaak zien beheerders op tegen het stuk wet- & regelgeving. Bas liet zien hoe je op een efficiënte en overzichtelijke manier compliant wordt en hoe je dat ook kunt borgen in de toekomst. Bas vroeg de aanwezigen: “In hoeverre voldoet jouw pand(en) aan alle geldende gebouwgebonden wet- en regelgeving?” en “In hoeverre is dit aantoonbaar? Dit bleek beste lastig en hij liet ons daarna zien wat er bij komt kijken, welke wettelijke en zorgplicht gebouwenbeheerders hebben. Met de praktische tool Building Documents Register (BDR) is registratie signalering en het op orde hebben van je ‘papieren’ een gemakkelijke taak. Zo kan een gebouw een compliancy verklaring ontvangen.

De toekomst van de gebouwde omgeving

De 2e spreker was Arie Voorburg, werkzaam bij Arcadis en enkele kennisinstituten zoals de TU Delft. Arie nam ons in hoog tempo mee in de te verwachten ontwikkelingen in gebouwenmanagement de komende jaren. Arie vertelt het verhaal over hoe de gebouwde omgeving naar een hoger niveau getild kan worden en wat de (toekomstige) invloeden op gebouwen en steden kunnen zijn. Hij bespreekt daarbij alle thema’s, van duurzaamheid, innovatie en sociaal maatschappelijke effecten op de bebouwing tot circulariteit, biobased en digital, allemaal  in relatie tot regels en management van vastgoed. Een surrealistische blik in de toekomst van ict, artificial intelligence, 4D en robotica in de gebouwde omgeving. Alles wordt slimmer, flexibeler en fluid. En om in zijn woorden te spreken: “Van een overwegend ontworpen, geconstrueerde en statische fysieke ruimte en context naar een configuratie van een nagestuurd intelligent urban-ontwerp. het leidde tot vragen, maar ook tot inspirerende nieuwe inzichten.

Building management, de toekomst en het NMM

De laatste spreke was Ton Fleuren, manager business innovatie van Heijmans. Ton vertelde over Building Management met het oog op de toekomst. Daarbij liet hij zien welke keuzes Heijmans maakt over een gezonde werkomgeving. “Een gezonde werkomgeving is enkel mogelijk in een gezonde organisatie en binnen een gezond gebouw.” Hij nam, ons vervolgens mee in de overwegingen, de reis, de ervaringen en deelde daarbij wat Heijmans geleerd heeft, o.a hier bij het NMM. Van de DBFMO uitvraag door de Rijksgebouwendienst tot inzicht in gebruik van gebouw en bedrijfsprocessen binnen een museum. Daarbij maken ze gebruik van gastprofielen, inzicht in routing, catering, bezoek en energieverbruik en onderhoud. Heijmans heeft het beheer en onderhoud tot 2039. Het was in Ton zijn woorden zeker geen marketingverhaal maar een oproep om initiatieven te nemen, aan te sluiten bij ontwikkelingen en vooral te gaan doen.

Het Nationaal Militair Museum zelf vormde de inspirerende afsluiting van de middag en de plek voor en borrel onder een F16 of naast een Leopard tank!