Eindejaarsevent 2019

Op 12 december jl. organiseerde het KOBV haar jaarlijkse Kerstevent . Dit keer was de locatie Kasteel Montfoort.

Een belangrijke bijeenkomst, want behalve een gezellig samenzijn en een interessante key-note spreker hebben we daar de toekomstplannen van het kenniscentrum bekend gemaakt. Na 5 succesvolle jaren schakelen we om naar KOBV 2.0. Vanaf 2020 gaan we verder als kennissociëteit met A-spelers en supporters en kenniscentra. We organiseren nieuwe evenementen rondom onze vier pijlers: Gebouwen, Duurzaamheid, Kennis en Netwerken.

Arie Voorburg, visionair nam ons in zijn lezing Building The Next Society mee naar de maatschappij 5.0 met robotica, big data, neurologische netwerken etc.. Hij liet de aanwezige kennispartners en relaties zien hoe onze (gebouwde) toekomst er uit kan gaan zien.

Vervolgens onthulden de voorzitter van onze stichting en onze marketeer de nieuwe strategie en visie en aanpak alsmede de nieuwe naam: Building V, bouwers, met de V van Vastgoed en als slogan ‘Vastgoed is onze gemene deler!’ We gaan als kenniscentrum voor de vastgoedwereld verder met innovaties, ontwikkelingen en interessante lezingen en discussies. In 2020 zullen we ons plan verder uitrollen en met onze kennispartners en nieuwe partijen aan de slag. Een nieuwe strategie met:

  • Een focus op vier kerncompetenties van ‘KOBV’
  • Een nieuw merk, met een nieuwe naam en logo: Building V
  • Een nieuwe positionering daaromheen
  • Duidelijkere programma’s om de leden te faciliteren, activeren en adviseren
  • Een grotere focus op samenwerken

We willen kennis overdragen, projecten inrichten en duurzaam zijn maar…. Netwerken is de basis waarin dit kan gaan gebeuren. Daarom zal er hiervoor meer aandacht worden gegeven, zeker voor de A-merken.

Fijne dagen en tot in 2020!