Op 14 mei 2019 organiseren het KOBV en kennispartner Flexim Netherlands samen met Heijmans het seminar Building Management, over het creëren van veilige en gezonde werkomgevingen. Het symposium vindt plaats in het Nationaal Militair Museum te Soest en een korte rondleiding door het museum zal onderdeel zijn van het seminar.

Building Management

Hoe kunnen we als gebouwbeheerder een bijdrage leveren aan een gezonde (werk)omgeving? Welke verantwoordelijkheid willen en kunnen we hierin nemen? En in hoeverre sluit de wet- & regelgeving m.b.t. gebouw gebonden installaties hierbij aan? Deze vragen staan centraal tijdens het Seminar Building Management op 14 mei aanstaande. Dit seminar wordt georganiseerd door Flexim Netherlands en Heijmans in samenwerking met het KOBV. Tijdens deze bijeenkomst spreken er drie specialisten op dit gebied over de verschillende aspecten die bij dit onderwerp komen kijken.

Sprekers

Bas von Pickartz
Flexim Netherlands
Vaak zien beheerders op tegen het stuk wet- & regelgeving. Bas laat zien hoe je op een efficiënte en overzichtelijke manier compliant wordt en hoe je dat ook kunt borgen in de toekomst.

 

Ton Fleuren
Heijmans
Deze middag wil ik gas-ten meenemen in de overwegingen, de reis, de ervaringen en delen in datgene wat we geleerd hebben. Het is geen marketingverhaal maar een oproep om initiatieven te nemen, aan te sluiten bij ontwikkelingen en vooral te gaan doen.

 

Arie Voorburg
Arcadis
Arie vertelt het verhaal over hoe de gebouwde omgeving naar een hoger niveau getild kan worden en wat de (toekomstige) invloeden op gebouwen en steden kunnen zijn. Hij bespreekt duurzaamheid, innovatie en sociaal maat-schappelijke effecten op de bebouwing in relatie tot regels en management van vastgoed.

Programma

12:15 uur – Ontvangst met Walk-in lunch
13:00 uur – Gebouw Gebonden Wet- en Regelgeving
13:45 uur – Duurzaamheid, innovatie en sociaal maatschappelijke effecten op de bebouwing in relatie tot regels en management van vastgoed.
14:15 uur – Pauze (koffie/thee/fris met kleine versnapering)
14:30 uur – Building Management met het oog op de toekomst
15:15 uur – (korte) rondleiding door het militair museum
16:15 uur – Afsluiting met borrel

Locatie

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX Soest

Wij hopen u op 14 mei te mogen verwelkomen in het Nationaal Militair Museum. Deelname aan dit seminar is geheel kosteloos. Parkeren is gratis.

Aanmelden kan via info@kobv.nl of via de link: https://www.fleximgroup.com/nld/seminar-building-management-14-mei-2019/