Op donderdag 19 maart is in Almere het KOBV, Kenniscentrum voor Onderhoud & Beheer Vastgoed, van start gegaan. Meer dan honderd ondernemers waren bij deze kick-off aanwezig. U waarschijnlijk ook.

Vincent GruisProfessor dr. ir. Vincent Gruis was onze inspirerende gastspreker. Hij sprak boeiend over het thema ‘vernieuwend vastgoed beheer’ waarbij hij de focus richtte op de woningcorporaties. Tijdens de informele ontvangst met broodjeslunch en na afloop van het officiële programma was er volop ruimte om kennis te maken met elkaar. De toelichting op de doelstelling van het Kenniscentrum door de kwartiermakers Maarten Dirkzwager en Theo Pennings gaf volop gespreksstof.

Voor een dertigtal relaties, waaronder beheerders, leveranciers, adviseurs en dienstverleners waren er redenen genoeg om de aanmelding voor het kenniscentrum te bekrachtigen.

Select gezelschap

Als stichtingsbestuur vinden we het belangrijk om een kwalitatief hoogwaardig gezelschap van partners op te bouwen. Kandidaten die op 19 maart aanwezig waren, of niet in de gelegenheid waren erbij te zijn, vragen wij om snel de afweging te maken zich al dan niet aan te sluiten. Op basis van reacties van geïnteresseerde ondernemingen willen we selectief ondernemingen benaderen die actief zijn in onderhoud en beheer van vastgoed. Daarbij kijken we dan vooral naar bedrijven die actief zijn in heel Nederland, al dan niet in samenwerkingsverband. Een speerpunt dat wij op korte termijn aanpakken is de benadering van opdrachtgevers. Op die manier werken we aan een goede balans tussen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven.

Technisch dienstverleners

Nog dit voorjaar leggen we naast de opdrachtgevers, de prioriteit bij het bereiken van technische dienstverleners op het gebied van onderhoud en beheer. Daarna zullen we gezamenlijk krachtig de opdrachtgevers, actief in beleggen, beheren en verhuren van vastgoed gaan benaderen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar ondernemingen met een landelijke portefeuille. Door hun kennis en innovaties met ons te delen en te klankborden, kunnen we de focus richten op resultaat. Als thema’s zijn in beeld: woningen, zorg, kantoren, retail – en industrieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed.

Daadkracht

Zet uw enthousiasme en interesse om in daadkracht. Meldt u bij voorkeur op korte termijn aan als kennispartner. Wanneer u daar niets voor voelt dan horen wij dat ook graag. Wij zijn namelijk heel benieuwd naar uw afwegingen, welke voor ons wellicht leerpunten opleveren. Maar gezien onze voorbesprekingen en de uitkomsten daarvan rekenen wij erop dat u zich op korte termijn aansluit bij het KOBV.

Mocht u vooraf toch nog eerst van gedachten willen wisselen over de condities voor aansluiting bij het KOBV, stuur ons dan een mailtje of bel een van ons beiden. Uiteraard sturen wij u ook graag de informatiemap.

IMG_4976 IMG_4967 IMG_5032 IMG_4965 DSC_0011 IMG_5025 IMG_5009 IMG_4979 DSC_0029 DSC_0025 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0026 IMG_4888 IMG_4985 IMG_5036 IMG_4970 DSC_0038 IMG_4859 DSC_0031