Op 30 maart verzamelden zich een groot aantal professionals rondom het thema Wonen boven Winkels en in Winkels in het kenniscentrum KOBV waar kennispartner Steeds een symposium mogelijk maakte over dit thema.

Wonen boven Winkels is ‘hot’, en blijkt een groeiende vraag wonen boven winkels en steeds meer in winkels (aanloopstraten). Uit onderzoek uit 2016 blijkt: er staan 30.000 á 40.000 winkels leeg. Day biedt unieke kansen voor leefbare (binnen)steden en vermenging van functies als wonen en winkelen. Gemeentes zien steeds vaker noodzaak voor versterking centrum door terugbrengen woonfunctie en behoudt (monumentale) panden. Een aantal partijen  waaronder Steeds hebben het voortouw genomen in deze processen en beleid hierop te ontwikkelen. De belangrijkste conclusie is dat vooral samenwerking tussen partijen in het centrum, verhuurders, huurders, belangenorganisaties, gemeentes en retailers de sleutel is tot succes!

Met inleidingen van 3 sprekers over wonen boven over ambities, financiële mogelijkheden, leegstand en beheer en onderhoud van die panden werd er een mooie opmaat geschetst naar een kennistafel met diverse professionals actief in dit speelveld.

De sprekers en tafelgasten hebben het publiek de volgende uitspraken meegegeven over dit thema:

“De waarde van bovenverdiepingen komt inmiddels heel dichtbij de waarde van de winkelruimtes op de begane grond”

Marie Claire Aarts, founder Urban Popup

“Grootwinkelbedrijven zien (nog) niet het belang in het bewoonbaar maken van de verdiepingen,
dit gemis is funest voor de vaak monumentale panden”

Martin Kleine Schaars, architect en eigenaar I’m Architecten

“ De oplossing van wonen boven winkels hangt in de lucht”

Anton Bruning, partner bij Bruning en de Goede Vastgoedregisseurs

“De beleving van bewoners is onmisbaar bij het regisseren van duurzame beleving in het centrum”

Jeroen Roose-van Leijden, directeur HISA en centrummanager Utrecht

 “Verhuurders, huurders en overheid werken te weinig samen om de winkelgebieden leefbaar te houden!”

Peter Koet, eigenaar Retail Vastgoed Adviseurs

“Transformatie van leegstaande verdiepingen is (financieel) interessant, maar teveel ‘gedoe’ “

Thijs Paré, directeur Wonen boven Winkels Deventer en interim-manager

“We zijn samen verantwoordelijk voor een leefbare binnenstad en partners in de aanpak van leegstand!”

Ronald van Rossum, centrummanager Gouda

Pandeigenaren, winkeliers en gemeenten moeten de krachten bundelen voor de realisatie van een aantrekkelijk binnenstad. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn de toekomstige opdrachtgevers van Steeds

Henk de Jong, projectmanager Wonen boven Winkels van Steeds